ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti opisuje kako LOTTA, obrt za trgovinu postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine.

Svaka osobna informacija dostavljena i prikupljena na stranici www.lotta je kontrolirana od strane  LOTTA, obrt za trgovinu. registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Đurđenovcu, M. A. Reljkovića 25

LOTTA, obrt za trgovinu strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših kupaca.

Ako nam dostavite Osobne podatke trećih osoba, biti ćete odgovorni za njihovo obavještavanje i pribavljanje njihovog pristanka za dostavu takvih podataka u svrhe koje su naznačene u odgovarajućim dijelovima ove Politike zaštite privatnosti. Bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bude uzrokovano ili bilo kojoj trećoj osobi putem komuniciranja netočnih, pogrešnih ili nepotpunih podataka na registracijskim formularima će biti isključiva odgovornost korisnika.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, a za koje  LOTTA, obrt za trgovinu sazna tijekom vašeg korištenja internet trgovine. LOTTA, obrt za trgovinu se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju te da će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

  • ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
  • ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
  • ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi LOTTA, obrt za trgovinu
  • ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

 

Svrha u koju obrađujemo vaše podatke

Vaše podatke koristimo isključivo uz vaše odobrenje u svrhu realizacije vaše narudžbe i odgovora na pitanje

 

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

  • povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
  • dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

Tko obrađuje osobne podatke?

Osobne podatke obrađuje naše ovlašteno osoblje

Osobu za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava možete kontaktirati na mail: mail.

Na isti mail , suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu)..