REKLAMACIJA

Primio/la si kupljeni proizvod, ali primjećuješ da je oštećen? Kontaktiraj nas!

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail info@lotta.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO RAČUNU (Br. računa). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju predlažemo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak,  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti  primljene artikle s računom. Ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od 8 dana uputiti pisani prigovor na e-mail info@lotta.hr sa naznakom REKLAMACIJA (broj računa) jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, Kupac će platiti poštarinu u iznosu od 35 kn kako bi roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.